Vaccinationsbevis - FAQ

När måste jag ha vaccinationsbevis?

Om man är över 18 år gäller kravet på vaccinationsbevis till alla våra inomhusevenemang och nattklubbar från och med den 1 december.

Hur länge gäller kravet på vaccinationsbevis?

Tills vidare.
Myndigheterna har inte angett ett slutdatum för när detta krav kan komma att upphöra, så kravet gäller alla våra inomhusevenemang och nattklubbar från den 1 december 2021 tills vidare.

Hur får jag ett vaccinationsbevis?

Vaccinationsbevis kan hämtas på www.covidbevis.se
Beviset kommer i form av en QR-kod. Har du en digital brevlåda som Digimail, e‑Boks, Kivra eller Min myndighetspost skickas beviset dit. Det går också bra att ladda ner som PDF och antingen skriva ut eller visa upp i mobilen.

Vad är ett giltigt vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis är ett bevis på vaccination och inte testbevis eller tillfrisknandebevis.

Vaccinet ska vara godkänd av EMA (European Medicines Agency) och man ska vara fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Jansens vaccin). Dessutom ska 14 dagar ha passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos).

Kan jag komma in om jag har bevis på ett negativt Covidtest eller bevis på tidigare sjukdom?

Nej.
Endast giltigt vaccinationsbevis (tillsammans med legitimation) kommer att ge tillträde till våra inomhusevenemang och nattklubbar.

Behöver jag visa upp ett vaccinationsbevis om jag är under 18 år?

Nej.
Kravet gäller bara de som är 18 år och äldre. Om du besöker en av våra föreställningar eller konserter och är under 18 år behöver du inte ha med vaccinationsbevis.

Vad gäller om jag har en biljett men är ovaccinerad?

När det gäller eventuella återköp av biljetter, framförallt för du som köpte biljetter innan september 2021 då regeringen gick ut med rekommendationer för ovaccinerade om att undvika folksamlingar och hålla avstånd till andra människor även när restriktionerna släpptes, så väntar vi på besked från regeringen och myndigheterna om hur vi ska hantera denna fråga både praktiskt och ekonomiskt.

Din biljett är inte personlig och kan överlåtas.

Vad ska jag göra om jag inte kan vaccinera mig på grund av medicinska skäl?

Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig så är du undantagen kravet på vaccinationsbevis. Läkarintyg ska då visas upp i stället.

What do I do if I was vaccinated abroad or am having other troubles getting my proof of vaccination digitally?

Please check out eHälsomyndigheten’s FAQ if you are having any problems obtaining your vaccination certificate.